Strona Główna

Międzynarodowa Wystawa - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”

Szanowni Państwo,

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do Republiki Białoruś na Międzynarodową Wystawę - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”, która odbędzie się w Brześciu, w dniach 18 – 20 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu – II turnus

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2014 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu...

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu - I turnus

W dniach od 9 do 14 czerwca 2014 r. odbywał się I cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Czytaj więcej...

RZĄDOWY PROGRAM - FINANSOWE WSPIERANIE EKSPORTU

W ramach projektu „Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Projekt im. Ignacego Domeyko” w dniach 10 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2014 r. miały miejsce spotkania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spotkaniach przedstawiciele BGK, tj. Pani Agata Wilińska i Pan Andrzej Ślączko przedstawiali temat nt. „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania”.

 

Czytaj więcej...

Przetargi organizowane przez UNIDO - Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

Szanowni Państwo

W imieniu Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki informujemy, że UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego z siedzibą w Wiedniu oferuje przedsiębiorstwom i ośrodkom badawczym z państw członkowskich możliwość udziału w organizowanych przez nią przetargach na towary/sprzęt i usługi należące do realizacji przyjętych przez Organizację projektów i programów...

 

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko

Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizuje dwa turnusy obejmujące cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 38/2014 z dnia 28.04.2014 r.)

Czytaj więcej...

Podsumowanie konferencji "Automatyzacja procesów w przemyśle"

11 czerwca 2014 r. w Katowicach odbyła się V już edycja konferencji „Automatyzacja procesów w przemyśle”, organizowana przez firmę MultiTrain.

Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej objął nad wydarzeniem patronat honorowy...

Czytaj więcej...

Prywatyzacja "Grodno Azot S.A."

Państwowy Komitet Skarbu Republiki Białoruś ogłasza selekcję inwestora dla udziału w prywatyzacji państwowych akcji przedsiębiorstwa „Grodno Azot S.A.”. Wystawiony na sprzedaż jest pakiet w ilości 1 629 515 sztuk akcji przedsiębiorstwa, dola jakich w funduszu zakładowym składa 25% plus 1 akcja...

Czytaj więcej...

Podkategorie