Strona Główna

Targi Sakralne LUBSACRO 2014

W imieniu Targów Lublin zapraszamy do wzięcia udziału w Targach sakralnych LUBSACRO 2014, które odbędą się w dniach 23-25 września br. na ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Targi Lublin).

Szczegółowy program wydarzenia

Targi Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2014

W imieniu Targów Lublin zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2014, które odbędą się w dniach 11-12 października 2014 r. ...

Czytaj więcej...

XVI Republikańska Wielobranżowa Wystawa-Jarmark "EUROREGION-NIEMEN-2014"

Szanowni Państwo,

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do wzięcia udziału w
XVI Republikańskiej Wielobranżowej Wystawie-Jarmarku "EUROREGION "NIEMEN-2014"

które odbędzie się w Grodnie w dniach 4-6 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Wystawa - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”

Szanowni Państwo,

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do Republiki Białoruś na Międzynarodową Wystawę - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”, która odbędzie się w Brześciu, w dniach 18 – 20 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu – II turnus

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2014 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu...

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu - I turnus

W dniach od 9 do 14 czerwca 2014 r. odbywał się I cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Czytaj więcej...

RZĄDOWY PROGRAM - FINANSOWE WSPIERANIE EKSPORTU

W ramach projektu „Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Projekt im. Ignacego Domeyko” w dniach 10 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2014 r. miały miejsce spotkania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spotkaniach przedstawiciele BGK, tj. Pani Agata Wilińska i Pan Andrzej Ślączko przedstawiali temat nt. „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania”.

 

Czytaj więcej...

Przetargi organizowane przez UNIDO - Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

Szanowni Państwo

W imieniu Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki informujemy, że UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego z siedzibą w Wiedniu oferuje przedsiębiorstwom i ośrodkom badawczym z państw członkowskich możliwość udziału w organizowanych przez nią przetargach na towary/sprzęt i usługi należące do realizacji przyjętych przez Organizację projektów i programów...

 

Czytaj więcej...

Podkategorie