Strona Główna

Oceny i wnioski wynikające z Polsko – Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2014”,

XVIII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo” odbyło się na Białorusi w Brześciu w dniach 1-2 października pod hasłem „Polsko – białoruska granica -  granicą Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”.

Prace Forum były prowadzone w pierwszym dniu w dwóch sesjach plenarnych oraz w dwóch sesjach problemowych, to jest: „Infrastruktura polsko – białoruskiej granicy. Stan i perspektywy rozwoju” oraz „Nowe zasady i warunki współpracy gospodarczej pomiędzy Euroazjatycką Unią Gospodarczą i Unią Europejską. Wnioski dla  przedsiębiorców”.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za udział w Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo 2014' BRZEŚĆ

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt złożyć dla wszystkich uczestników podziękowania za  udział w XVIII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo”, które odbyło się na Białorusi w Brześciu w dniach 1-2 października pod hasłem „Polsko – białoruska granica -  granicą Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”.

Czytaj więcej...

ZMARŁ PREZES IZBY JÓZEF ŁOCHOWSKI

 

Wspomnienie o Józefie Łochowskim

W 1974 r. w siedzibie Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie przy ul.    Świętokrzyskiej 12 miałem zaszczyt spotkać wyjątkowego człowieka jakim był Józek Łochowski. Energiczny, życzliwy ludziom, konsekwentny w postępowaniu, zaangażowany w działalność ruchu ludowego, poświęcający się bez reszty przemianom i rozwojowi  w organizacji Kółek Rolniczych...

Czytaj więcej...

Targi Sakralne LUBSACRO 2014

W imieniu Targów Lublin zapraszamy do wzięcia udziału w Targach sakralnych LUBSACRO 2014, które odbędą się w dniach 23-25 września br. na ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Targi Lublin).

Szczegółowy program wydarzenia

Targi Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2014

W imieniu Targów Lublin zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2014, które odbędą się w dniach 11-12 października 2014 r. ...

Czytaj więcej...

XVI Republikańska Wielobranżowa Wystawa-Jarmark "EUROREGION-NIEMEN-2014"

Szanowni Państwo,

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do wzięcia udziału w
XVI Republikańskiej Wielobranżowej Wystawie-Jarmarku "EUROREGION "NIEMEN-2014"

które odbędzie się w Grodnie w dniach 4-6 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Wystawa - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”

Szanowni Państwo,

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do Republiki Białoruś na Międzynarodową Wystawę - Jarmark „PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – 2014”, która odbędzie się w Brześciu, w dniach 18 – 20 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu – II turnus

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2014 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu...

Czytaj więcej...

Podkategorie