Strona Główna

Podziękowanie za udział w Targach BUDMA 2014

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyjazd do Poznania, zwiedzenie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2014’ i udział w naszej konferencji.


Kazimierz Zdunowski - Sekretarz Generalny Izby
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W dniach 11-14 marca 2014 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich miały miejsce największe targi branży budowlanej w Polsce „BUDMA 2014”. Hasłem przewodnim tegorocznych targów były Inspiracje, Budowa i Remont...

Czytaj więcej...

Wyjazd studentów BGU do Poznania

W dniu 30 marca br. w Poznaniu przebywała 13 osobowa grupa studentów z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego z Mińska. Wyjazd został zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową a samo spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, z którą Izba posiada podpisaną umowę o współpracy. WSL w Poznaniu reprezentowali: Dziekan WSL dr inż. Marek Matulewski, dr Adam Koliński oraz Pani Alicja Gruszczyńska...

Czytaj więcej...

Cykl szkoleń startował z sukcesem

14 marca 2012  PBIHP zorganizowała pierwsze z cyklu sześciu szkoleń „Modelowy proces pozyskanie inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa”. Szkolenie otworzył Prezes Izby Pan Józef Łochowski, który omówił aktualną sytuację w polsko - białoruskich w relacjach gospodarczych oraz przedstawił założenia i cele cyklu sześciu szkoleń organizowanych przez PBIHP na zlecenie KIG...

Czytaj więcej...

Drugie szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

21 marca 2012 w PBIHP odbyło się drugie szkolenie z cyklu „Modelowy proces pozyskania inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z PBIHP.

W pierwszej stałej części szkoleń profesor dr hab. Romuald Poliński znowu zaprezentował ze strony teoretycznej proces pozyskania inwestora oraz wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Trzecie szkolenie w ramach Projektu LEM. Wolna Strefa Ekonomiczna – „Brześć”

W dniu 28 bm.  odbyło się kolejne – już trzecie  - szkolenie w ramach projektu  „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”, przeznaczone dla przedsiębiorców, inwestorów oraz studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, finansów i zarządzania. Szkolenie tradycyjnie zaczęło się prezentacją profesora dr hab. Romualda Polińskiego. Przypominamy, że organizatorem szkoleń jest Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z PBIHP...

Czytaj więcej...

IV szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

Kontynuacja szkoleń dotyczących modelowego procesu pozyskiwania inwestora i wprowadzania kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa odbyła się w dniu 18.04. w PBIHP.


Czytaj więcej...

Posiedzenie Prezydium Polsko-Białoruskiej Izby

Oprac. Dr Medard Masłowski

W dniu 5 lipca 2012 r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa Izby, p. Józefa Łochowskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej poświęcone omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdań rzeczowych i finansowych działalności Izby w 2011 r. oraz  rozpatrzenie planu i  kierunków działalności na 2012 r.

Czytaj więcej...

Drugi etap Programu stażowego - Konferencja Podsumowująca

Oprac. Dr Medard Masłowski

Drugi etap tegorocznego programu stażowego pt. „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w Polsce” został podsumowany na Konferencji w dniu 25 sierpnia br. 

Czytaj więcej...

Podkategorie