Strona Główna

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. II edycja

Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizuje pięć turnusów obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko" (umowa nr 8/2015 z dnia 22.04.2015 r.)

Uczestnikami będą przedsiębiorcy polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz młodzież polonijna, w 6 osobowych grupach z udziałem opiekuna ze strony Izby.
Naszymi partnerami w tym zakresie na terenie Białorusi są: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Białorusi, Polski Klub Biznesu na Białorusi i Klub Biznesu w Grodnie...

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus II

W dniach od 21 - 27 czerwca 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko".

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus I

W dniach od 25 - 30 maja 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała pierwszy turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu, w ramach realizowanego projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko".

Czytaj więcej...

Dziękujemy wszystkim za udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym "Dobrosąsiedztwo 2015"

 22 września w Poznaniu odbyło się XIX Polsko - Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2015”. Tematem wiodącym tegorocznego forum były „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa. Polsko–białoruska współpraca regionalna i sektorowa”.

 Forum  gospodarcze  zostało zorganizowane  przez  Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie, Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Mińsku, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Białorusi z udziałem partnerów: Białoruska Rada Rolników, Republikańska   Konfederacja   Przedsiębiorców   Białorusi,   władze   województwa Wielkopolskiego oraz  władze  Obwodów  Grodzieńskiego  i  Brzeskiego,  pod  honorowym patronatem: Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Republiki Białorusi Michaiła Iwanowicza Rusego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Wyżywienia RB Zajca Leonida Konstantinowicza.

Czytaj więcej...

Służba Celna udostępnia system eBooking TRUCK

5 października 2015 roku Służba Celna udostępni system eBooking TRUCK, który umożliwi kierowcom samochodów ciężarowych i przedsiębiorcom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa będzie dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach.

 eBooking TRUCK to nowa jakość w gospodarczym ruchu granicznym oraz odpowiedź na potrzeby modernizującej się branży transportowej. System został stworzony w oparciu o badania środowiska transportowego przeprowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Głównym założeniem eBooking TRUCK jest stworzenie możliwości zaplanowania czasu rozpoczęcia odprawy na wybranym przejściu granicznym.

Czytaj więcej...

Podziękowanie od Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego

 

      W związku z zakończeniem misji Pana Janusza Piechocińskiego jako Wicepremiera, Ministra Gospodarki na ręce Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zostały przekazane podziękowania za dotychczasową współpracę Izby z Ministerstwem Gospodarki.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS-2015


Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do udziału w VIII edycji  Targów Energetycznych „ENERGETICS-2015”, które odbędą się 17-19 listopada b.r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym  Targi Lublin S.A., przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konferencji podczas TransPoland

Szanowni Państwo,

 Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do udziału w konferencji pt.: "TRANSPORT KLUCZOWYM OGNIWEM W WYMIANIE HANDLOWEJ WSCHÓD – ZACHÓD", która odbędzie się 4 listopada podczas Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki „TRANSPOLAND 2015” w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.

Czytaj więcej...

Podkategorie