Strona Główna

Cykl szkoleń startował z sukcesem

14 marca 2012  PBIHP zorganizowała pierwsze z cyklu sześciu szkoleń „Modelowy proces pozyskanie inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa”. Szkolenie otworzył Prezes Izby Pan Józef Łochowski, który omówił aktualną sytuację w polsko - białoruskich w relacjach gospodarczych oraz przedstawił założenia i cele cyklu sześciu szkoleń organizowanych przez PBIHP na zlecenie KIG...

Czytaj więcej...

Drugie szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

21 marca 2012 w PBIHP odbyło się drugie szkolenie z cyklu „Modelowy proces pozyskania inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z PBIHP.

W pierwszej stałej części szkoleń profesor dr hab. Romuald Poliński znowu zaprezentował ze strony teoretycznej proces pozyskania inwestora oraz wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Trzecie szkolenie w ramach Projektu LEM. Wolna Strefa Ekonomiczna – „Brześć”

W dniu 28 bm.  odbyło się kolejne – już trzecie  - szkolenie w ramach projektu  „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”, przeznaczone dla przedsiębiorców, inwestorów oraz studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, finansów i zarządzania. Szkolenie tradycyjnie zaczęło się prezentacją profesora dr hab. Romualda Polińskiego. Przypominamy, że organizatorem szkoleń jest Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z PBIHP...

Czytaj więcej...

IV szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

Kontynuacja szkoleń dotyczących modelowego procesu pozyskiwania inwestora i wprowadzania kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa odbyła się w dniu 18.04. w PBIHP.


Czytaj więcej...

Posiedzenie Prezydium Polsko-Białoruskiej Izby

Oprac. Dr Medard Masłowski

W dniu 5 lipca 2012 r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa Izby, p. Józefa Łochowskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej poświęcone omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdań rzeczowych i finansowych działalności Izby w 2011 r. oraz  rozpatrzenie planu i  kierunków działalności na 2012 r.

Czytaj więcej...

Drugi etap Programu stażowego - Konferencja Podsumowująca

Oprac. Dr Medard Masłowski

Drugi etap tegorocznego programu stażowego pt. „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w Polsce” został podsumowany na Konferencji w dniu 25 sierpnia br. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi Mody (III edycja)

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji Międzynarodowych Targów Mody pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, które odbędą się w Ptak Fashion City w Łodzi w dniach 28–30 sierpnia 2015 r. ...

Czytaj więcej...

Międzynarodowe warsztaty praktyczne TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI - IV

Szanowni Państwo!
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa wspólnie z EUROCON zaprasza na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt.: "TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI - 4", które odbędą się 6 i 7 maja 2015 r. w Warszawie.
Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej na Białorusi i poszukujących nowych rynków zbytu...

Czytaj więcej...

Podkategorie