Strona Główna

Kalendarz targów i wystaw Białoruś 2017

 

Szanowni  Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, w porozumieniu z WPHI w Mińsku, iż w 2017 roku na terytorium Republiki Białorusi odbędzie się szereg imprez targowo – wystawienniczych.

Poniżej prezentujemy linki do listy wszystkich targów na 2017 rok:

http://www.minskexpo.com/english/calendar/2017/

http://www.belexpo.by/vystavki/2017/

Polski udział w Targach i Wystawach będzie miał charakter indywidualny, kiedy przedsiębiorcy samodzielnie organizują swój udział lub zbiorowy, kiedy będą organizowane wyjazdy grupowe, w zależności od liczby zainteresowanych firm i osób. Zgłoszenia w tym zakresie należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ponadto informujemy, iż Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku będzie uczestnikiem kilku ważniejszych imprez targowo-wystawienniczych, podczas których zorganizowane będzie stoisko informacyjno-promocyjne WPHI. Ze stoiska mogą korzystać polscy przedsiębiorcy w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem WPHI panem Piotrem Masajło, w tym między innymi wyłożyć własne materiały promocyjne, zostawić informację dla partnerów, umówić spotkania etc.

 Z przyjemnością informujemy, iż plan działań WPHI na rok 2017 jest następujący:

https://belarus.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/222028,przedsiewziecia-promocyjne-wphi-w-minsku.html

 

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Kazimierz Zdunowski – prezes Izby

 

 

 

Wizyta Ambasadora Białorusi na Dolnym Śląsku

Kontakty Polski i Białorusi na szczeblu rządowym zaczynają się ożywiać. Na szczeblu regionalnym współpracują ze sobą szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe, podejmowane są także inicjatywy biznesowe oraz współpraca firm. Władze samorządowe województwa dolnośląskiego zaprosiły na Dolny Śląsk Ambasadora Białorusi Jego Ekscelencję Aleksandra Awierianowa z małżonką, który spotkał się z przedsiębiorcami z regionu podczas Polsko-Białoruskiego Seminarium Gospodarczego.

Doświadczeniami praktycznymi  na temat aktywności ekonomicznych podzielił się z gośćmi Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo- Handlowej,  natomiast Tomasz Mihułka, radca prawny, przedstawił przepisy prawa regulujące działalność gospodarczą w Republice Białorusi. O zabezpieczeniach transakcji handlowych polskich firm mówiła Elżbieta Urbańska z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Seminarium zorganizowała Barbara Kluza – Kierownik Dział Kontaktów Pozaeuropejskich -  Wydział Współpracy z Zagranicą.

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla IV i V Turnusów

W październiku zostały zrealizowane jednocześnie dwa turnusy (IV i V) projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (02.10-31.10.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Czytaj więcej...

Podziękowanie wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”, które odbyło się w Mińsku, Republika Białorusi w dniu 24.10.2016 r.

W uroczystym otwarciu Dobrosąsiedztwa 2016’ uczestniczyli: Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi Miasnikowicz Michaił Władimirowicz, Wicepremier RB Rusyj Michaił Iwanowicz i Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP Mateusz Morawiecki. Forum Dobrosąsiedztwo towarzyszyło posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, która pracowała 24.10. br. pod wspólnym przewodnictwem wicepremierów M.I. Rusego i M. Morawieckiego. Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki został przyjęty przez Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz spotkał się z Premierem Republiki Białorusi Andrejem Kobiakowem.

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - V turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - V turnus

W dniach od 3 do 8października 2016 r. odbywał się ostatni piąty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W projekcie, w ramach piątego turnusu wzięła udział 5 osobowa grupaprzedsiębiorców z Białorusi.  Uczestnicy byli zainteresowani wzorami i doświadczeniami polskiej gospodarki, które można wykorzystać w przedsiębiorstwach na Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla III Turnusu

We wrześniu został zrealizowany trzeci turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (28.08-26.09.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - IV turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - IV turnus

W dniach od 5 do 10 września 2016 r. odbywał się czwarty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach czwartego turnusu wzięła udział 4 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Podkategorie