Strona Główna

IV szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

Tradycyjnie już Profesor dr hab. Romuald Poliński poprowadził zajęcia z uczestnikami szkolenia poświęcone modelowemu procesowi pozyskiwania inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa. Dr Marian Szołucha przedstawiał, w jaki sposób projekt i platforma LEM wspierają i promują inwestowania w przedsiębiorstwa a Pani mgr Aleksandra Sewastynowicz prowadziła zajęcia w zakresie praktycznej prezentacji funkcjonowania Portalu Inwestorów www.inwestorzy.biz.

W ramach zajęć w zakresie „Studium przypadku” uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami  w zakresie inwestowania na Białorusi w branży produkcji  materiałów budowlanych jak też możliwościami współpracy w tych dziedzinach.

Temat zaprezentował Pan Jacek Michalak – wiceprezes znanej firmy ATLAS Sp. z o.o. Ten polski lider na rynku zapraw budowlanych kupił większościowy pakiet udziałów prywatnej białoruskiej firmy Tajfun – głównego producenta w tej branży na Białorusi, mającego swój zakład w Grodnie. Dzięki tej inwestycji ATLAS umocnił swoją pozycję na Wschodzie, produkując – po zmodernizowaniu zakładu grodzieńskiego – różnego rodzaju zaprawy budowlane oraz służące do cieplnej izolacji budynków i budowli. Połączenie firmy Tajfun  z grupa ATLAS Prezes Michalak zwracał uwagę na fakt, że firma dysponuje na rynku białoruskim wysoko wykwalifikowana kadrą specjalistów, zdolnych do rozwiązywania problemów produkcyjnych o dowolnej złożoności. Firma posiada największą sieć dystrybucyjną na Białorusi – bezpośrednimi odbiorcami produktów jest ponad 1200 przedsiębiorstw budowlanych i handlowych.  Firma planuje dalszą rozbudowę potencjału na wschodzie Białorusi.