Strona Główna

Trzecie szkolenie w ramach Projektu LEM. Wolna Strefa Ekonomiczna – „Brześć”

W dalszej części odbyła się prezentacja platformy informacyjnej. Dr Marian Szołucha przybliżył wszystkim zgromadzonym  historię  i przesłankach stworzenia Platformy,  jej idee i zalety w porównaniu z podobnymi portalami. Specjalista PBIHP mgr Aleksandra Sewastynowicz w trybie on-line instruowała, jak założyć konto na Portalu Inwestorówwww.inwestorzy.biz i w pełni korzystać ze wszystkich  jego innowacyjnych możliwości. 

W ramach tematu generalnego szkolenia: „ Modelowy proces pozyskiwania inwestora i wprowadzania kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa”, zaprezentowana została – jako studium przypadku  w obszarze inwestycji na Białorusi- Wolna Strefa Ekonomiczna (WSE) „Brześć”, a zwłaszcza zapoznanie uczestników z  możliwościami i warunkami inwestowania w niej. Gościem tej edycji szkolenia i referentem był Pan Oleg ChwaljukZastępca Szefa Administracji WSE „Brześć”.

WSE „Brześć’, stworzona  w 1996 roku jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na Białorusi. Unikalne położenie geograficzne, specjalny system prawny, ulgi podatkowe, celne i administracyjne tworzą wyjątkowo sprzyjające warunki do biznesu. Wolna strefa zajmująca ok. 8000 ha jest wyposażona w rozwiniętą infrastrukturę inżynieryjną i transportową dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Są wolne działki pod budowę i możliwy jest dobór pomieszczeń pod wynajem z późniejszym ich wykupem. W WSE „Brześć” produkuje się ponad tysiąc różnych wyrobów przemysłowych i towarów: wyroby elektrotechniczne, części samochodowe i elementy oznakowania dróg, farby i emalie, kuchenki gazowe i elektryczne, meble, owoce morza, wyroby mięsne, słodycze i inne. 

Brzeska WSE jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się wolną  ekonomiczną strefą na Białorusi: wielkość produkowanych towarów, liczba zatrudnionych i eksport każdego roku zwiększają się o 1,3 – 1,5 razy. Aktualnie zarejestrowanych w niej jest  94 firm z 12 krajów, zatrudniających przeszło 15 tysięcy pracowników. Cały okres funkcjonowania Strefy charakteryzują imponujące dane: od początku działalności Strefy łączna wartość  produkcji  wyniosła  5 mld USD a łączna wartość  eksportu 3 mld USD,  przy ogólnej wartości włożonych  inwestycji 800 mln. USD.

W Strefie brzeskiej funkcjonuje 11  firm z polskim kapitałem. Największe z nich to: „Inco-Fud”, „Black Read White”, Voks”, „Pierwsza Kompania Czekoladowa”, „Stomil Sanok” i inne. Inwestycje polskich firm w sumie wyniosły 120 mln. USD, co oznacza, że polski kapitał to ponad 15% środków zainwestowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze WSE „Brześć”. WG oceny Pana Olega Chwaljuka świadczy to o  zainteresowaniu polskich firm z partnerem białoruskim, ale jednocześnie wskazuje na jeszcze istniejące duże rezerwy.

Więcej  informacji nt. Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć” wszyscy zainteresowani mogą uzyskać na stronie internetowej www.fez.brest.by

Oprac. Medard Masłowski