Strona Główna

Drugie szkolenie z cyklu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

W drugiej części szkolenia odbyła się prezentacja projektu ”LEM -  nowa platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”. Dr Marian Szołucha przybliżył wszystkim zgromadzonym  historię  i przesłankach stworzenia Platformy,  jej idee i zalety w porównaniu z podobnymi portalami. Specjalista PBIHP mgr Aleksandra Sewastynowicz w trybie on-line instruowała, jak założyć konto na Portalu Inwestorów www.inwestorzy.biz i w pełni korzystać ze wszystkich  jego innowacyjnych możliwości.

W trakcie przerwy obiadowej i kawowej  panowała  atmosfera merytorycznej, ożywionej dyskusji, sprzyjająca nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych i wyminie doświadczeń.

Trzecia część szkolenia została  poświęcona problematyce bankowej i finansowej  w  inwestycjach i obrotach handlowych z Białorusią.  Uczestnicy mieli możliwość zadać aktualne dla ich firm pytania Dyrektorowi Przedstawicielstwa w Polsce  „ASB Belarusbank S.A.”, Pan Andrej Usaczew, Dyrektor.

Biełarusbank S.A. jest jednym z siedmiu banków białoruskich dysponujących limitami na finansowanie w ramach rządowego programu wspierania eksportu. Pozostałe banki to: Bełagrombank, BPS – Sberbank, Belinvestbank, Bełgazprombank, Bełvnesheconombank oraz VTB Bank.

Rządowy program wspierania eksportu zawiera dwa rodzaje instrumentów: finansowanie krótkoterminowe (okres spłaty poniżej 2 lat) i finansowanie długoterminowe (okres spłaty powyżej 2 lat, przy czym dot. dóbr i usług inwestycyjnych). Trzeba dodać, że Program umożliwia finansowanie eksportu również do krajów podwyższonego ryzyka ( Azerbejdżan, Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan) oraz pozwala zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług uzyskać atrakcyjne koszty kredytu.

 Pierwszy instrument to kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank importera na następujących warunkach: wysokość finansowania wynosi do 100% kontraktu przy okresie spłaty do 2 lat. Natomiast drugi produkt to postfinansowanie akredytywy dokumentowej, na warunkach: kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego eksportera;  eksporter otrzymuje środki po stwierdzeniu zgodności dokumentów.  Postfinansowanie akredytywy wymaga by:  produkt był pochodzenia krajowego, eksportowany był do kraju ryzyka nierynkowego, mieścił się w ramach ustalonego limitu na bank importera ustalony przez BGK i KUKE,a rozliczenie następuje w formie akredytywy.

Zachęcamy Państwa zarówno do bezpośredniego kontaktu z Przedstawicielstwem Biełarusbanku (ul. Bielawska 6/57, tel. 844 44 33, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  oraz do udziału w naszych kolejnych szkoleniach. Wszystkim, którzy zechcą, PBIHP  udzieli  pomocy i wsparcia we współpracy z Bankiem.