Strona Główna

Cykl szkoleń startował z sukcesem

14 marca 2012  PBIHP zorganizowała pierwsze z cyklu sześciu szkoleń „Modelowy proces pozyskanie inwestora i wprowadzenia kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstwa”. Szkolenie otworzył Prezes Izby Pan Józef Łochowski, który omówił aktualną sytuację w polsko - białoruskich w relacjach gospodarczych

oraz przedstawił założenia i cele cyklu sześciu szkoleń organizowanych przez PBIHP na zlecenie KIG.

 

Pierwsza część szkoleń zawierała informacje teoretyczne prezentowane przez profesora dr hab. Romualda Polińskiego

W drugiej części szkolenia odbyła się prezentacja projektu ”LEM -  nowa platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”.

Dr Marian Szołucha przybliżył wszystkim zgromadzonym  historię  i przesłankach stworzenia Platformy,  jej idee i zalety w porównaniu z podobnymi portalami. Specjalista PBIHP mgr Aleksandra Sewastynowicz w trybie on-line instruowała, jak założyć konto na Portalu Inwestorów www.inwestorzy.biz i w pełni korzystać ze wszystkich  jego innowacyjnych możliwości.

W trakcie przerwy obiadowej i kawowej  panowała  atmosfera merytorycznej, ożywionej dyskusji, sprzyjająca nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

W trzeciej części szkolenia poświęconej tematowi: „Inwestycje w Polsce i na Białorusi. Studium przypadku”  uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji z Prezesem  Zarządu, „BelOil Polska Sp. z o.o.”, Panem Uladzimirem Yazhakiem. Informacja o dotychczasowych inwestycjach i dalszych planach „BelOil” w Polsce, przedstawiona przez Pana Włodzimierza Jeżaka   wywołała żywe zainteresowanie przedsiębiorców polskich z branży petrochemicznej .

 

Szkolenie podsumował Dyrektor  Generalny Izby Pan Kazimierz Zdunowski i zaprosił  na kolejne spotkanie w dniu 21 marca br. poświęcone problematyce bankowej i finansowej  w  inwestycjach i obrotach handlowych z Białorusią a gościem będzie Pan Andrzej Usaczow – Dyrektor Przedstawicielstwa Biełarusbanku w Polsce.