Strona Główna

Białoruska firma budowlana wśród laureatów konkursu „European Award”


W dniu 5 września w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania III Międzynarodowego Konkursu Budowlanego „European Award”

Nagrodę ufundowaną przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową wręcza prezes Izby Kazimierz Zdunowski wspólnie z Komisarzem Konkursu, Prezesem Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego „European Award” Romanem Pikułą.

Wśród wyróżnionych w konkursie „European Award” znalazła się białoruska firma budowlana OAO MINSKPROMSTROJ z siedzibą w Mińsku przy ul. Aleja Wojskowaja 12. Nagrodę odebrał Dzmitry Shuminski, Dyrektor Departamentu Technicznego.

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę za „Restaurację i rekonstrukcję historycznego centrum w Mińsku – ulicy Komsomolskiej”

Uroczystość zgromadziła liczne grono specjalistów z branży budowlanej, rynku inwestycji, specjalistów dziedzictwa materialnego, urbanistów, architektów, świat biznesu, polityki i dyplomacji.