Strona Główna

Podziękowanie dla uczestników Dobrosąsiedztwa Mińsk 2019’


Podziękowanie dla uczestników Dobrosąsiedztwa Mińsk 2019’

XXII Polsko Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” odbyło się w Mińsku, w Białorusi w dniach 6-7 czerwca br. W pierwszym dniu odbyło się zwiedzanie Targów i Wystawy BELAGRO na terenie Targowo-Logistycznego Centrum „Globus Park” w Szomyslicy pod Mińskiem. W drugim dniu,7 czerwca, trwały obrady Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo” w Bibliotece Narodowej w Mińsku, w których udział wzięło 158 przedstawicieli strony polskiej i ponad 350 osób ze strony białoruskiej. Forum Dobrosąsiedztwo 2019’odbywało się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Stanisław Karczewski i Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaił Władimirowicz Miasnikowicz.

Rządy obu krajów reprezentowali:

ze strony białoruskiej: Minister Handlu i Regulacji Antymonopolowych RB Władimir W. Kołtowicz  i Zastępca Ministra Rolnictwa i Wyżywienia RB Igor W. Bryło oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RB w RP Władimir M. Czuszew,

ze strony polskiej: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Senator Tadeusz Romańczuk oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w RB Artur Michalski.

Gospodarzami otwarcia byli: Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Władimir J. Ułachowicz, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger oraz Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdunowski.

Po zakończeniu uroczystego otwarcia zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej im. Józefa Łochowskiego, które w bieżącym roku otrzymały firmy: z Białorusi: SANTA BREMOR  „za wyjątkową, wieloletnią determinację  w sprawie wprowadzenia na rynek polski i zachodnioeuropejski produktów z ryb i owoców morza, sukces w nawiązaniu współpracy z największymi sieciami handlowymi Polski, konsekwentne zwiększenie asortymentu i wolumenu eksportu”

i z Polski: UNIBEP S.A . „za wybitny wkład w rozwój polsko-białoruskich relacji gospodarczych w  budownictwie a w szczególności za wybudowanie czterogwiazdkowego hotelu „Victoria″ w Mińsku, centrum logistycznego w Bołbasowie, centrum medyczno-tenisowe w Mińsku i wielu innych obiektów”

Dwa porozumienia o współpracy podpisali:

1.      Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

2.      Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa z Instytutem Doskonalenia Kwalifikacji  i Przekwalifikowania  Kierowników i Specjalistów Przemysłu „Kadry Przemysłu” w Mińsku

Prace Forum „Dobrosąsiedztwo” przebiegały w trzech sekcjach tj. 1. Współpraca regionalna i rozwój, 2. Usługi Logistyczne. Tworzenie korzystnego klimatu oraz 3. Technologie informacyjne.

W obradach wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw podlaskiego i lubelskiego, ministerstw, banków, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy i pracownicy naukowi z Polski i Białorusi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Pan Wojciech Kędzia z zespołem, uczestniczył w obradach jako współorganizator oraz  zrealizował oryginalną inicjatywę promocyjną w postaci „Degustacji polskiej żywności”, która cieszyła się wyjątkowym uznaniem i zainteresowaniem. Gości zaprosił na degustację polskiej żywności w okolicznościowym wystąpieniu Pan Minister Tadeusz Romąńczuk

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, którą reprezentował Członek Zarządu Krzysztof Senger oraz Biuro Zagraniczne PAIH w Mińsku, którym kieruje Pan Mikołaj Tauber udzieliły wsparcia organizacyjnego i finansowego dla Forum „Dobrosąsiedztwo” jako wyjątkowego przedsięwzięcia promocyjnego polskiej gospodarki na rynku Białorusi i szerzej rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Podsumowania obrad dokonali: Władimir E. Ułachowicz, Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Artur Michalski oraz  Instytut Polski w Mińsku podarowali uczestnikom wyjątkowy prezent w postaci „Koncertu Moniuszkowskiego” z okazji 200 lecia urodzin Twórcy Polskiej Opery Narodowej. Po koncercie odbyło się uroczyste przyjęcie z udziałem gości honorowych i uczestników Forum „Dobrosąsiedztwo”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział a wraz z uczestnikami dziękujemy naszym gościom honorowym, którzy nie tylko uświetnili Forum ale przede wszystkim podkreślali kierunek i wagę rozwoju polsko-białoruskich relacji gospodarczych.

Szczegółowe sprawozdanie zostanie opracowane i opublikowane.

Oprac. Elena Bortnik, Kierownik Biura Izby