Strona Główna

Spotkanie w Ambasadzie i podziękowanie dla Aleksandra Awierianowa - fotorelacja

Spotkanie w Ambasadzie Republiki Białoruś i podziękowanie dla Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej j Jego Małżonki Jeleny za owocną współpracę, w związku ze zbliżajacym się upływem misji dyplomatycznej w Polsce.

1. Goście Honorowi – Jego Ekscelencja Aleksander Awierianow, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej z małżonką Jeleną

 

2. Uczestnicy spotkania: na pierwszym planie Zygmunt Niechoda z PKN, obok Józef Pieńkowski z PBIHP i Magdalena Zwolińska z SGH, za nimi od lewej Radosław Karczewski z Trasko Inwest i Janusz Kowalczyk – Materiały budowlane


3. Uczestnicy spotkania: w drugim rzędzie: Piotr Guzowski- Preze PKIHP, Czesława Orłowska-Prezes RaytanTour, Kazimierz Ćwikła- Wiceprezes Ptak Expo, Krzysztof Zaremba-Prezes PIGEkorozwój i inni


4. Uczestnicy spotkania: na wprost: Zygmunt Niechoda- PKN, z prawej w 3 rzędzie dr Irena Iwaszkiewicz- Prezes GEO, z prawej w drugim rzędzie Jacek Boruciński- Wiceprezes SEFAKO S.A.


5. Uczestnicy spotkania, od lewej: Radosąłw Karczeski-Trasko Inwest, Jan Henryk Heldebel- Spomasz Toruń,  Tomasz Podgajniak – Polska Grupa Biogazowa i inni


6. Siedzą w pierwszym rzędzie: Jan Dawidowski – Grupa FASING S.A., Ambasador Aleksander Awierianow z żoną Jeleną, Irina Kotvinskaja – wokalistka


7. Prowadzący spotkanie: z prawej-Aleksander Czesnowski- Radca Minister ds. Ekonomicznych Ambasady RB w Polsce, z lewej-Kazimierz Zdunowski-Prezes Polsko-białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej


8. Wystąpienie wprowadzające: Janusz Kuleta-Dyrektor Generalny Euro-Locks, Sekretarz Generalny Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej


9. Podziękowania dla Ambasadora; laudacja w redakcji i wykonaniu Kazimierza Zdunowskiego, wspólnie z Aleksandrem Czesnowskim


10. Wręczenie pamiątkowego albumu Skarby Polski


11. Wokalistka z Białorusi Irina Kotvitskaja wykonała wiązankę pieśni w j. białoruskim przyjętą brawami

 
12. Pianistka i kompozytorka Vlasta Tkaczyk swój recital rozpoczęła Polonezem Ogińskiego, przyjęty gromkimi brawami


13. Jego Ekscelencja Aleksander Awierianow serdecznie podziękował wykonawcom

 
14. Jako twórca, odczytał swój wiersz


15. Zdjęciom pamiątkowym nie było końca. Jeden z przykładów: stoją od lewej: Piotr . Krzysztof Zaremba-Prezes PIGEkorozwój, Jelena Awierianow, Aleksander Awierianow- ambasador, Krzysztof  Sikora-Prezes BIO Med., Magdalena Zwolińska-SGH, Kazimierz Zdunowski-PBIHP