Strona Główna

Podziękowanie dla Pana Aleksandra Awierianowa

 

Ekscelencjo, Drogi Aleksandrze
Twoja droga zawodowa prowadząca do godności najwyższego reprezentanta Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej wiodła przez 16 lat pracy inżynierskiej w Instytucie Biełenergosiećprojekt, oraz pracy na różnych stanowiskach kierowniczych w MSZ Białorusi. W Polsce misję dyplomatyczną pełniłeś dwukrotnie:
- w latach 2004 – 2009, jako Radca Minister, Kierownik służby ekonomiczno-handlowej i wówczas pierwszy raz spotkaliśmy się w Sejmie RP,
- w latach 2014 – 2019,  jako Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.
To zaszczyt współpracować z Tobą, który okazałeś się wybitny wśród swoich wielkich poprzedników.

Ekscelencjo, Drogi Aleksandrze
W czasie Twojej kadencji zaszły bardzo duże zmiany w pozycji Białorusi na arenie międzynarodowej i w relacjach polsko-białoruskich, w tym między innymi:
- zostały zniesione sankcje UE wobec Białorusi,
- Białoruś stała się gospodarzem negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu w Ukrainie,
- Białoruś była gospodarzem Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie,
- w Białorusi złożył wizytę wicepremier Mateusz Morawiecki, spotkał się  Prezydentem Aleksandrem Łukaszeka i otworzył XX Jubileuszowe Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” dając początek „Nowego Otwarcia” w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych,
- w Polsce złożył wizytę wiceprzewodniczący Parlamentu Białorusi Bolesław Pirsztuk z grupą deputowanych,
- w Białorusi złożył wizytę w Parlamencie Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski  i spotkał się z Prezydentem Aleksandrem Łukaszenka
- w Białorusi przebywał  Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z grupą posłów
- w Polsce złożyła wizytę grupa deputowanych pod przewodnictwem Andreja Naumowicza i spotkała się z Polsko-Białoruską Grupą Parlamentarną pod współprzewodnictwem Posłów Mieczysława Baszko i Adama Andruszkiewicza

Ekscelencjo, Drogi Aleksandrze
Według wstępnych szacunków wzajemne obroty handlowe w 2018 r. wyniosły 3,13 mld USD,  z tego polski eksport do Białorusi wyniósł 1,68 mld USD a białoruski eksport do Polski wyniósł 1,45 mld USD. Tym samym można powiedzieć, że wspólnie odbudowaliśmy utracone obroty i osiągnęliśmy poziom z 2008 roku, które wówczas wyniosły ok. 3 mld USD. Przekroczenie granicy 3 mld obrotów, oznacza najwyższy poziom w historii polsko-białoruskich wzajemnych relacji gospodarczych.  To dobra prognoza na przyszłość.

Ekscelencjo, jesteś wielkim humanistą.
Pragnę podkreślić, iż znaczenie Twojej misji dyplomatycznej daleko wykracza poza standardowe ramy polsko-białoruskich relacji .
Śmiało nawiązałeś do wielkiej tradycji naszych przodków. Przyjmując gości w kontuszu nawiązałeś do wspaniałej tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której Wielkie Księstwo Litewskie stanowiło o jej potędze na Wschodzie i w Europie. Jego skład administracyjny z 26 starostw ruskich i 2 dziwunów (kownieńskiego i wileńskiego), starobiałoruski język państwowy w mowie i piśmie przesądzały o znaczeniu wielkiego komponentu białoruskiego w historii naszych narodów.

Ekscelencjo, jesteś człowiekiem kultury.
Z Twojego  tomu wierszy  wydanym w  2018 r. przytoczę piękne słowa:
„Co znaczy dla mnie Ojczyzna?
W czym jest lepsza od krajów innych?
Ona,  jak matka – przed mymi oczyma,
I mam nadzieję, żem w jej oczach –synem!”

Ekscelencjo, jesteś wychowawcą,
Z ogromną satysfakcją obserwujemy Twój styl pracy ze współpracownikami
Ciepły ale stanowczy, uśmiechnięty ale pryncypialny, z należnym dystansem ale i życzliwością wychowałeś zastęp młodych dyplomatów białoruskich, którzy obejmują nowe, odpowiedzialne stanowiska i funkcje.
Wzór, który wypracowałeś jako zawodowy dyplomata i człowiek-humanista jest niedościgniony. Twoja żarliwość w reprezentowaniu interesów Białorusi połączona z chłodną, zawodową oceną sytuacji budzi nasz głęboki szacunek.

Ekscelencjo, wszystko co ma początek, ma i zakończenie. Żegnamy się ale nie rozstajemy. Na zawsze pozostajesz w naszej pamięci wyjątkowym przykładem przyjaźni białorusko-polskiej.
Życzymy dużo szczęścia w nowych zadaniach i pamiętaj o Przyjaciołach, którzy pozostają w Polsce

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Kazimierz Zdunowski – Prezes Izby