Strona Główna

Planowane przedsięwzięcia na 2019r


Planowane przedsięwzięcia Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Biura w Mińsku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu  na 2019.

 

12-14.02.2019. Udział w XXV Meblarskim Forum Wystawienniczym. Planowane stoisko wystawiennicze przemysłu meblarskiego. Organizator EXPOFORUM

04.06. – 06.06.2019 Mińsk,  Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze "Dobrosąsiedztwo" + udział w targach BELAGRO stoisko narodowe ( najważniejsza impreza w roku ).

 

Oprócz debaty ekonomicznej na Forum, na targach przewidujemy 3 seminaria:

a/ Biogazownie Rolnicze - drogą do postępu w ochronie środowiska rolniczej przestrzeni społeczno-gospodarczej,

b/ Polski dorobek w zakresie hodowli bydła. Zaproszenie do wspólnych projektów w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich,

c/ Rolno-Spożywcze Rynki Hurtowe w Polsce. Dorobek w zakresie organizacji i funkcjonowania rolno-spożywczych rynków hurtowych. Zaproszenie do kooperacji

 

17-20.09.2019 Udział w Białoruskim Forum Przemysłowym + Targi i stoisko sektora przemysłowego. Organizator EXPOFORUM  

 

24-27.09.2019  Udział w Wystawie i Targach BUDPRAGRES. Stoisko Narodowe

 

23-26.10. 2019 Udział w targach spożywczych PRODEXPO. Stoisko Narodowe.  

 

PBIHP i Biuro w Mińsku PAIH planuje  zorganizować ze swoimi partnerami w Białorusi: Narodowym Centrum Marketingu, BIHP, Konfederacją Pracodawców i Pracobiorców RB, Białoruską Radą Rolników oraz Wolną Strefą Ekonomiczną Mohylew  Brześć i Grodno kilka wydarzeń o charakterze for i seminariów:


14.03.- 16.03. Mohylew: Dom, Dacza, Dizajn Wystawa specjalistyczna + seminarium: Polska-Białoruś i Nowy Jedwabny Szlak. Szansa dla polskiego i białoruskiego biznesu.

 

11.04 - 12.04. 2019 Brześć: Międzynarodowe Forum /Targi Kontaktów Biznesowych B2B + Seminarium: Biznes na Białorusi i Przestrzeni Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej: Szanse i Zagrożenia.

 

15.05 – 18.05. 2019:  MILEX 9 Międzynarodowa wystawa uzbrojenia i techniki wojennej. Mińsk,

 

Maj 2019. Mińsk; Elektromobilność. Seminarium: Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi. Konferencja wspólnie z Narodowym Centrum Marketingu

 

Wrzesień, Grodno Euroregion Niemen. Data do określenia.

 

10-11. 10. Mohylew: Międzynarodowe Forum Metalurgiczne i Budowy Maszyn w WSE Mohylew.