Strona Główna

XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” - Podziękowania

 

XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” zakończyło swoje prace, które odbyły się w dniach 14-15 listopada w Centrum Konferencyjnym Targów w Lublinie.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział a patronom honorowym i partnerom za życzliwe wsparcie i współpracę.
W szczególności dziękuję Panu Ryszardowi Czarneckiemu, Wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego za objęcie Dobrosąsiedztwa swoim honorowym patronatem.


Dziękuję serdecznie Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa za objęcie Dobrosąsiedztwa swoim patronatem honorowym oraz za wydelegowanie wyjątkowo kompetentnych przedstawicieli do udziału w debacie.

Dziękuję Panu Markowi Gróbarczykowi, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za objęcie Dobrosąsiedztwa swoim honorowym patronatem i wydelegowanie niezwykle kompetentnego przedstawiciela do udziału w debacie.
Szczególne podziękowanie składam na ręce Pani dr Agnieszki Lenartowicz-Łysik Doradcy Prezydenta Andrzeja Dudy za życzliwe wsparcie i ciepłe przesłanie dla naszej Izby, podkreślające znaczenie pracy pozytywistycznej dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.


Wyjątkowego znaczenia w obradach i debacie dla nas nabrał udział Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zespołem ambasady oraz  Pana Mieczysława Kazimierza Baszko – posła na Sejm RP, Współprzewodniczącego Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej, którym serdecznie dziękuję.


XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2017” w Lublinie swoim honorowym patronatem objęli: Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Przemysław Czarnek -  Wojewoda Lubelski, Pan Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol, którym dziękuję za patronat i aktywny udział.


Ponadto otrzymaliśmy honorowy patronat i udział przedstawicieli w debacie: Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.
Dziękuję naszym partnerom z Białorusi: Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej z Wiceprezesem Sergejem Nabieszko na czele, Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Przewodniczącym Prezydium prof. Władimirem Kariaginem na czele, Brzeskiemu Związkowi Przedsiębiorców z Panią Eleną Gruszko na czele, Instytutowi Biznesu i Zarządzania Technologią BGU z Panią prof. Eleną Gopką na czele.


Dziękuję wszystkim partnerom z Polski a w szczególności: Targom Lublin z Prezesem Robertem Głowackim na czele – bez których udziału i zaangażowanie przeprowadzenie tak licznego forum byłoby niemożliwe, Lubelskiemu Klubowi Biznesu z Panią Prezes Agnieską Gąsior –Mazur na czele, Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z Prezesem Janem Buczkiem na czele, firmie EURO-LOCKS z Dyrektorem Generalnym Januszem Kuletą na czele, Nadwiślańskiemu Związkowi Pracodawców Lewiatan z Prezesem Romanem Rogalskim na czele.


„Dobrosąsiedztwo” Lublin 2017 cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem. Udział wzięło ponad 200 uczestników, w tym z Białorusi 99 osób, w tym reprezentujących BIHP -37 osób, Republikańską Konfederację Rozwoju Przedsiębiorczości -12 osób, Brzeski Związek Przedsiębiorców – 11 osób, przedsiębiorców nie zrzeszonych, zainteresowanych problematyką Dobrosąsiedztwa i Targów- 39 osób. Ze strony polskiej udział wzięło 67 osób na zaproszenie PBIHO oraz 42 uczestników Targów Lublin.


Program został w pełni zrealizowany, za co w szczególności należą się podziękowania dla moderatorów: Mieczysława Kościuka – Dyrektora Generalnego BIHP O/Grodno,   Jana Buczka – Prezesa ZMPD i wiceprezesa BIHP Siergeja Nabieszko oraz panelistom, którzy w sposób szczególnie staranny przygotowali swoje wystąpienia i prezentacje oraz wykazali się niezwykłą erudycją i profesjonalizmem. Pełną listę nazwisk uczestników paneli oraz prezentowaną problematykę obejmuje załączony program Dobrosąsiedztwa.
Podczas ceremonii otwarcia Dobrosąsiedztwa zostały wręczone doroczne Nagrody Gospodarcze Prezesa PBIHP im. Józefa Łochowskiego: dla Pana Krzysztofa Stępnia – właściciela Inko Food za sukces na rynku białoruskim oraz dla Pana Piotra Parhomczyka, Dyrektora Generalnego Fabryki BelAZ w Żodinie i Pana Marka Świercza, prezesa Polmark Kielce sp. z o.o. – generalnego importera wywrotek kopalnianych BelAZ w Polsce i Czechach za sukces na rynku polskim.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w Forum „Dobrosąsiedztwo” i swoją obecnością lub wsparciem, które przyniosły tak duży sukces w bieżącym roku, serdecznie dziękuję i wspólnie z moim kolegą Sergejem Nabieszko zapraszam w przyszłym roku do Białorusi.

Kazimierz Zdunowski- prezes Izby