Strona Główna

Wyjazd studentów BGU do Poznania

W dniu 30 marca br. w Poznaniu przebywała 13 osobowa grupa studentów z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego z Mińska. Wyjazd został zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową a samo spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, z którą Izba posiada podpisaną umowę o współpracy. WSL w Poznaniu reprezentowali: Dziekan WSL dr inż. Marek Matulewski, dr Adam Koliński oraz Pani Alicja Gruszczyńska.

Spotkanie miało na celu podsumowanie praktyki przeddyplomowej 6 studentów kierunku logistyka, którzy odbywali ją w polskich firmach logistycznych. Ich praktyka rozpoczęła się 9 lutego i zakończyła 4 kwietnia br. (2 miesiące). Kolejnych siedmioro studentów kierunku administracja w biznesie rozpoczęło praktykę 23 marca br. a zakończy ją 19 kwietnia (1 miesiąc).

Pierwszych 6 studentów, tj. Śnieżana Sokoł, Julia Szczerbinina, Katarzyna Simanowicz, Anastazja Stasielowicz, Ira Klimenkowa, Krystyna Siedlecka, opowiedziało o swojej praktyce przedstawiając przygotowane na tą okazję prezentacje multimedialne. Każdy student bardzo obszernie i ciekawie przedstawił przebieg swojej praktyki, prezentując swoje wrażenia i zdobytą wiedzę. Z ich strony padały słowa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu praktyki i wyrażono przekonanie, że było to dla nich bardzo owocnym doświadczeniem.

W trakcie spotkania Pani Alicja Gruszczyńska opowiedziała o specyfice uczelni jednocześnie zapraszając obecnych do podjęcia nauki w tej renomowanej logistycznej szkole wyższej.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie pamiątkowych certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki w polskich przedsiębiorstwach. Certyfikaty przygotowała Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa a wręczającymi byli Prezes Izby Kazimierz Zdunowski oraz Dziekan Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu dr inż. Marek Matulewski.

Po spotkaniu studenci udali się na spacer i zwiedzanie Poznania.